1. Anasayfa
 2. Yardım Başvuruları

Cimer 10000 TL Deprem Yardım Başvurusu- Başvuru Formu

Cimer 10000 TL Deprem Yardım Başvurusu- Başvuru Formu
0

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6büyüklüğündekiiki deprem, 10ildebüyükhasarayolaçtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere 10.000TL yardımyapılacağınıaçıkladı.Deprem afeti yaşayan kişilere yardım için yapılacak bu10.000TL ödemenin nasıl verileceği veyaraların sarılması içinnasıl başvurulacağı konusunda birçok soru gündeme geldi.10.000TL’lik deprem yardımı başvurusuhakkında bilgiler detaylı olarak açıklanmıştır.

 • Kahramanmaraş
 • Hatay
 • Adana
 • Adıyaman
 • Gaziantep
 • Malatya
 • Diyarbakır
 • Osmaniye
 • Şanlıurfa
 • Kilis

Olmak üzere 10 ilde önemlihasarayolaçan6Şubat’takiiki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarmaçalışmalarıdevam ederken,bakanlıkdahasar tespitçalışmalarınısürdürüyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan asrın felaketi, aynı zamanda binlerce binanın da yıkılmasına ve binlercebinanın hasarına neden olmuştur.

10.000 TL Deprem Yardımı Kimlere Veriliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelendepremle birliktetüm Türkiye yasa boğuldu.Türkiye’nin10ilinivuranşiddetlidepremdeçoksayıdabina yıkıldıyadahasar gördü. Yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı,depremzede ailelere verilecek 10.000 TL deprem yardımıdepremzedeler için umut oldu. Her şeyini evini, eşyalarını kaybetmiş binlerce kişi yapılacak yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Deprem yardımı ödemeleribaşladı. Kahramanmaraş’tameydanagelendepreminardındandepremzedelerin yaralarısarılırken,AFADhanebaşına10.000TL’likyardımödemelerininbaşladığını duyurdu.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından açıklananyardım,depremnedeniyle yıkılan,derhalyıkılmasıgereken evlerin yanı sıraağır, ortavehafif derecede hasarlı binaları da kapsıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep,Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis’te hasar tespitleri yapılan binalar için yardım başvurusu geçerli oluyor. Hane başı yardım, depremden etkilenen her hane için geçerli olup, hasar tespiti yapılan binalar için veriliyor. Yapılan hasar tespit durumu hane halkının e-devlet sistem bilgilerinde görülebiliyor.

10.000 TL Deprem Yardımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı 10.000 TL’lik deprem yardımı devlet portalı üzerinden görüntülenebilmektedir. Ödemeiçinherhangi bire-devletuygulamasınagerekolmadığıveyardımın TC. Ziraat Bankası hesabıolanvatandaşların doğrudan banka hesaplarına, hesabıolmayanvatandaşlarınise TC.Kimlik numaralarınaödeneceğibelirtildi. Resmi makamlarca yapılan açıklamaya göre, hasar tespiti yapılan hanelerde oturan vatandaşlara bu hak veriliyor. Süreç ise e-devlet portalından takip edilebiliyor. Hasar tespit yapılan hane için verilen deprem yardımı Cumhurbaşkanlığı açıklaması doğrultusunda gerçekleşiyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle yapılan 10.000 TL yardım ödemesi 10 ili kapsıyor. Hasar tespitleri yapılan binalar için yapılacak ödeme için e-devlette hasar tespiti bilgisinin görülmesi gerekiyor.

10.000 TL Deprem Yardımı Başvurusunun Son Durumu

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeevlerihasar gören depremzedelereverilmeküzere”hane başına10.000lirayardımödeneği“başlattığınıduyurdu.Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından,evlerihasar gören depremzedelereverilmeküzerehane başına10,000TürkLirasıyardımfonubaşlatıldı.AFADtarafındanbukonudayayınlananbirbildiride,sahadahasar tespit çalışmalarınındevamettiğiveçalışmalartamamlanırtamamlanmazödemelerin yapılacağıbelirtiliyor.

ÖdemelerAFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nüfus ve VatandaşlıkGenelMüdürlüğü, Kadastrove TapuGenel Müdürlüğüarasındakiişbirliğiyle gerçekleşecek.Bekleyenkişilere hasar tespitverilerindençıkarılanyerleşimyeriverileridikkate alınaraködemeler yapılacak.Bugünekadar 337.933haneninhasartespitininyapıldığıveödemelerinbaşladığı belirtilmektedir.Hasartespit sürecinin sonuçlarına göreödemelerin yapıldığı belirtiliyor.

Depremzedeye Yapılacak Diğer Yardımlar

Kira ve taşınma desteği yardımları için e-devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor. Kira ve taşınma desteği yardımı için e-devlet portalı üzerinde bulunan Afetzede Barınma Desteği bölümünden başvurular gerçekleştiriliyor.

 • Kira ve taşınma yardımları depremden etkilenen 10 ilde ikamet eden vatandaşların yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır hasarlı ve orta hasarlı, mülk sahipleri veya kiracıları kapsıyor.
 • Kira yardım desteği mülk sahipleri için 5.000 Türk Lirası yapılıyor.
 • Konutlarda kiracı olarak ikamet edenler için 2.000 Türk Lirası barınma desteği yapılıyor.
 • Konteynerde barınmayacak vatandaşlara 15.000 Türk Lirası taşınma desteği veriliyor.
 • Depremde evleri hasarlı olan ve konteyner isteyen kişilere taşınma yardımı yapılıyor.
 • Konteynerde oturan kişilere kira desteği yapılmıyor.
 • Depremzedelere bu talepler için yardım destekleri AFAD üzerinden koordine ediliyor.
 • Şehir dışına çıkmak isteyen aileler, istedikleri yere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

 

Guncelbasvuru.com içeriklerini herhangi bir mecrada izinsiz kullanmak telif ihlalidir. Aktif link vererek sitemizi kaynak olarak gösterip içeriklerimizden alıntı yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir