1. Anasayfa
  2. İş Başvuruları

PTT Memur Alımı 2024 başvuru

PTT Memur Alımı 2024 başvuru
0

PTT Memur alımı 2024 personelinin işe alım koşulları ve başvuru tarihleri ​​ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler PTT Personel Alım Formu’nu arıyor. Adaylar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan PTT aday bilgilerini bekliyor. İşte PTT Personel Alımı 2024 hakkında bilgiler.

PTT MEMUR ALIMI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT memur alımı 2024 alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Bizleri takip etmeyi unutmayın.

PTT MEMUR ALIMI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT memur alımı 2024 işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları sağlayanlar, sınavı veya mülakatı geçmek zorundadır ve belirli personel olarak atanır ve işe alım birimi tarafından kullanılır. Aynı zamanda bas-konuş hizmeti (PTT), yıllık olarak internet sitesi veya konuyla ilgili çeşitli sayfalar aracılığıyla işe alınacak çalışan sayısını kamuoyuna bildirmektedir. PTT pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar için gerekli olan detaylar aşağıdaki gibidir:

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

* Sözel Akıl Yürütme

* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

* Temel Yurttaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

* Ölçme becerisi

Guncelbasvuru.com içeriklerini herhangi bir mecrada izinsiz kullanmak telif ihlalidir. Aktif link vererek sitemizi kaynak olarak gösterip içeriklerimizden alıntı yapabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir